Leren en werken combineren

Als je graag wilt leren en ondertussen aan het werk gaat of blijft, dan zijn er opleidingen die deze combinatie mogelijk maken. Op het mbo heet dit een ‘Beroeps Begeleidende Leerweg’ (BBL) en op het hbo heet dit ‘duaal’. Zo doe je praktische ervaring op tijdens je werk. Op school krijg je theorie en begeleiding.BBL

Voordat je met een BBL of duale opleiding kunt beginnen, dien je te solliciteren op een opleidingsplaats BBL of duaal. Als deze beschikbaar zijn, vind je ze in ons vacatureoverzicht.

Vacatureoverzicht
Leren en werken

Leerlingsalaris

Vaak begint een BBL-opleiding met een beroepsvoorbereidende periode (BVP), hier krijg je een leerovereenkomst voor. Tijdens deze periode kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering. Na de BVP krijg je een leer-arbeids-overeenkomst bij dezelfde organisatie. Je ontvangt dan een leerlingsalaris, en heb daarmee geen recht meer op studiefinanciering. Als je een BBL-opleiding volgt, ontvang je een leerlingsalaris. Als dit leerlingsalaris lager is dan het geldend minimum (jeugd)loon, dan wordt het minimum (jeugd)loon toegekend. De leerlingsalarissen zijn opgenomen in de cao’s van de diverse werkvelden.

Meer over leerlingsalaris
Leren in de zorg

Studiefinanciering

Studiefinanciering wordt geregeld via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De voorwaarden van de studiefinanciering zijn hier te lezen. Ouder dan 30? Dan kun je eventueel gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet krijgen. 

Financiering via DUO

Salaris en CAO

In de brede sectoren zorg en welzijn zijn er diverse cao’s waarin de salarisafspraken staan vermeld. Voor vergelijkbare functies kun je uitgaan van een vergelijkbaar salaris. De cao's kun je hier vinden.

CAO's
Links in de zorg