Home

Jij en de zorg

Vacatures

Werkgevers

Home

Jij en de zorg

Vacatures

Werkgevers

test

Werkvelden in de zorg

Wil je graag je steentje bijdragen in de sector Zorg en Welzijn en ben je benieuwd naar de verschillende werkvelden binnen de sector? Op deze pagina vind je meer informatie over de diverse werkvelden. Bij elk werkveld worden de veelvoorkomende beroepen vermeld. 

Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld IT-ers, planners of facilitaire medewerkers in de zorg en welzijn.

 

 

 

 Eerstelijnszorg 

 

 

Geestelijke gezondheidzorg

 

 

Gehandicaptenzorg

         

Als je een probleem hebt met je gezondheid, ga je in eerste instantie naar een aanbieder van eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg levert een belangrijke bijdrage aan het gezond blijven van mensen, het is laagdrempelig en goed bereikbaar voor iedereen.

 

De geestelijke gezondheidszorg richt zich op mensen met psychische problemen en is bedoeld om hen te helpen hun emoties en gedachten weer op orde te brengen, stress te verminderen en hun dagelijkse leven op gang te krijgen.

 

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Mensen met een dergelijke beperking leiden graag een leven dat past bij hun ambities, wensen en mogelijkheden.

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Jeugdzorg

 

 

Kinderopvang

 

 

Sociaal werk

         

Werken in de branche Jeugdzorg betekent zorgen dat jongeren veilig en onbekommerd kunnen opgroeien. Jongeren (0-23 jaar) en hun ouders/verzorgers kunnen daarbij hulp krijgen van jeugdzorgorganisaties.

 

Onder kinderopvang behoort dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. De kinderopvang is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen.

 

Als sociaal werker begeleid je mensen om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving. Je vangt mensen op en coacht ze bij het oplossen van hun problemen en helpt ze hun leven weer op de rit te krijgen.

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Thuiszorg

 

 

Verpleging en verzorging

 

 

Ziekenhuiszorg

         

Thuiszorg biedt mensen ondersteuning aan huis en kan bestaan uit persoonlijke of huishoudelijke verzorging, verpleging of voorlichting. Leeftijd, babygeboorte of handicap kan een reden zijn om de hulp van de thuiszorg in te roepen.

 

Ook wel bekend als VVT of ouderenzorg, staat voor werken in een verpleeg- of verzorgingshuis. Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan het bieden van zorg op maat, passend bij de wensen en gezondheidstoestand van de ouderen.

 

Een ziekenhuis heeft de beschikking over vele specialismen. Van spoedeisende hulp tot een kraamafdeling, van de intensive care tot een laboratorium; er gebeurt van alles in een ziekenhuis.

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Klik hier om meer te lezen...

 

 

Terug naar jij en de zorg...

home

jij en de zorg

vacatures

werkgevers