Home

Jij en de zorg

Vacatures

Werkgevers

Home

Jij en de zorg

Vacatures

Werkgevers

test

Wat betekent ... in de zorg?

Er worden in de zorgsector en veel termen gebruikt die niet altijd bekend zijn. Hieronder staan de meest voorkomende termen en vragen opgesomd. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)

BVP (beroepsvoorbereidende periode)

CV (curriculum vitae)

De eerste twee jaar van mijn opleiding bestaat uit een BOL-traject en krijg ik dus geen leerlingsalaris. Kan ik studiefinanciering aan vragen?

Diplomawaardering buitenlands diploma

Duale opleiding

EVC (Erkenning van Verworven Competenties)

Ik heb een uitkering en kan niet rondkomen met de vergoeding in de Beroepsvoorbereidende periode. Wat kan ik doen?

Ik wil graag als zij-instromer of herintreder werken in de zorg en welzijnssector. Wat kan ik het beste doen?

Ik wil stoppen met de BBL of duale opleiding. Moet ik dan alsnog opleidingskosten betalen?

Inkomsten bij BBL-opleiding

Leerovereenkomst

Leerweg

Moet ik de BOL- of BBL-opleiding zelf betalen?

Motivatiebrief

Praktijkovereenkomst

Verkorte opleiding

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Vrijwilliger worden

Wanneer krijg ik een leerlingsalaris?

home

jij en de zorg

vacatures

werkgevers